stanley 發表於 2018-10-31 19:34:22

當作何福業,使父母解脫彼苦?

佛說灌頂隨願往生十方淨土經 (卷第十一) 云 :
那舍長者又白佛言:『今者又當作何福業,使我父母解脫彼苦?』

佛語長者:『今請諸聖眾安居三月行道欲竟,可還家中作百味飲食之具種種甘美,以好淨器盛持供養。及好衣服、種種華香、金銀珍寶、雜碎供具,以施於僧。令汝得福,使汝父母解脫此難,不復更受餓鬼形也。』
頁: [1]
查看完整版本: 當作何福業,使父母解脫彼苦?