stanley 發表於 2018-9-12 20:09:03

云何眾生在生死中而得解脫 ?

大乘入楞伽經卷第五 無常品第三之餘 剎那品第六 云 :

大慧菩薩復白佛言。若生死本際不可知者。云何眾生在生死中而得解脫 ?
佛言。大慧。無始虛偽過習因滅。了知外境自心所現。分別轉依名為解脫。非滅壞也。
頁: [1]
查看完整版本: 云何眾生在生死中而得解脫 ?