stanley 發表於 2018-8-17 19:35:17

繫念思惟佛常光者。佛不現在。亦名見佛

佛說觀佛三昧海經 卷第三 云 :

佛告阿難。佛滅度後。佛諸弟子。若能割捐諸事。捐棄諸惡。繫念思惟佛常光者。佛不現在。亦名見佛。以見佛故。一切諸惡皆得消除。隨其所願。於未來世。當成三種菩提之道。
頁: [1]
查看完整版本: 繫念思惟佛常光者。佛不現在。亦名見佛